Czy handel Forex jest legalny w Polsce?

Czy handel Forex jest legalny w Polsce?Z powodu ogromnego zainteresowania rynkiem Forex na całym świecie, wiele osób w Polsce zdaje sobie o pytanie legalności takiego typu handlu w Rzeczpospolitej Polsce. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta – inwestowanie w Forex za pośrednictwem polskich oraz zagranicznych inwestorów jest całkowicie legalne. Od tej zasady istnieje jedynie kilka ustępstw, które nie wiążą się bezpośrednio z legalnością handlem walutami, lecz legalnością działania poszczególnych brokerów oraz domów maklerskich.

Brokerzy rynku Forex w Polsce

W świetle przepisów polskiego prawa działalność maklerska na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przez różnego rodzaju podmioty jest legalna. Aby oferować usługi handlu walutami, polskie spółki muszą posiadać licencję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), a spółki zagraniczne muszą posiadać ważne licencje kraju, w którym posiadają swoją główną siedzibę.

Spółki zagraniczne, które legalnie prowadzić mogą działalność w Polsce dzielą się na te, które posiadają swój oddział na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz na te, które takowego oddziału nie posiadają i działają transgranicznie. KNF musi udzielić spółce zagranicznej zezwolenia na działanie w Polsce, jednakże spółki te nie muszą posiadać polskich licencji na działanie, a jedynie spełniać wszystkie wymagania kraju, z którego pochodzą.

Nielegalni brokerzy Forex

Chociaż działalność maklerska, w tym Forex, jest w Polsce legalna w odniesieniu do polskich jak i zagranicznych spółek, to na rynku wciąż istnieje wiele brokerów, którzy nie posiadają uregulowanej sytuacji prawnej. Korzystając z usług brokera, który nie posiada licencji na działanie, nie mamy żadnych gwarancji dotyczących bezpieczeństwa naszego kapitału oraz możliwości odwołania się do wyższej instancji w przypadku jakiegokolwiek konfliktu.

Inwestowanie u brokerów, którzy istnieją w Polsce nielegalnie i którzy nie przestrzegają wymagań Komisji Nadzoru Finansowego wiąże się ze zwiększonym ryzykiem strat. W takich przypadkach inwestor nie wie, co dzieje się z jego kapitałem oraz jakie prawa posiada w przypadku sporu z brokerem. Aby wybrać odpowiedniego pośrednika najlepiej zapoznać się z brokerzy Forex opinie.

Organizacje nadzoru finansowego w Europie

Najwięcej brokerów Forex działających również na terenie Polski posiada swoje siedziby w krajach Unii Europejskiej. Spółki takie jak CySEC z Cypru oraz FCA z Wielkiej Brytanii są cieszącymi się dobrą reputacją niezależnymi organizacjami kontrolującymi działalność różnego rodzaju brokerów.

Te, oraz kilka innych organizacji działających na terenie Europy, przeprowadzają regularne kontrole brokerów, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa kapitału, upewnienie się, że procesy wypłat zysków przebiegają bez problemów, sprawdzenie funkcjonowania platform inwestycyjnych oraz czuwanie nad uczciwym handlem walutami.

(Visited 77 times, 1 visits today)